Szkolenie z zakresu bezpiecznej organizacji imprez

Omówienie zagadnień:

Aspekt prawny na podstawie nowelizacji ustawy o imprezach masowych.

Referat na temat bezpiecznych animacji, zabaw i konkursów na urządzeniach rekreacyjnych na podstawie zgromadzonych doświadczeń największego w kraju realizatora pikników i imprez firmowych.

Omówienie bezpieczeństwa realizacyjnego imprez pod względem zabezpieczenia interesów zleceniodawcy