Harmonogram szkolenia

11:30 Przywitanie gości, omówienie harmonogramu szkolenia

11:45 Referat na temat bezpieczeństwa uczestników podczas korzystania z urządzeń mechanicznych, pneumatycznych oraz omówienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowo przeprowadzonych konkursów i animacji zabaw sportowo-rozrywkowych

13:00 Aspekty prawne organizacji imprez:
- Zmiany w ustawie
- Rodzaje imprez wg nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
- Obowiązki i prawa organizatora imprezy
- Obowiązki i zadania służb porządkowych
- Obowiązki organizatora wynikające z innych ustaw
- Zasady skutecznego zabezpieczanie terenu imprezy
- Dlaczego warto zlecać organizację imprezy specjalistom

14:00 Omówienie bezpieczeństwa realizacyjnego imprez
- Analiza funkcjonowania logistyki eventowej

14:15 Przerwa obiadowa

14:45 Rozpoczęcie panelu dyskusyjnego na temat wymiany doświadczeń w organizacji imprez, omówienie nowych produktów dostępnych na rynku w branży eventowej

15:00 Zakończenie szkolenia

Szkolenie prowadzi firma:
USŁUGI I SZKOLENIA BHP
Nocoś Jerzy

Sponsorem szkolenia jest:
www.dart-pol.pl